Grad Dugo Selo

grb  Upoznajte grad Dugo Selo

Grad Dugo Selo, koji se prostire na 53 četvorna kilometra čini niz naselja smještenih u podnožju Martin brega (visine 205 metara), 20 kilometra istočno od središta Zagreba. Smješten je na dodiru posavske ravnice i Prigorja. Na sjeveru i zapadu graniči s Gradom Zagrebom, na istoku s Općinom Brckovljani, a na jugu s Općinom Rugvica.

Dugo Selo se sastoji od jedanaest naselja, to su: Andrilovec, Donje Dvorišće, Dugo Selo, Kopčevec, Kozinščak, Leprovica, Lukarišće, Mala Ostrna, Prozorje, Puhovo i Velika Ostrna. Dugo Selo je središte šire regije (područje bivše općine Dugo Selo do 1993. godine) na kojemu danas živi preko 35000 stanovnika.

Na jednostavan način odabirom teme upoznajte grad Dugo Selo.

UPOZNAJMO j.d.o.o., Šaškovečka 10, 10370 Dugo Selo, T: 01.2751.759, M: 098.304.734 E: info@upoznajmo.hr

© UPOZNAJMO 2018. Sva prava pridržana.