Ured gradonačelnika

nenad-panian
Gradonačelnik

Nenad Panian

dr.med.dent.

T: 01 2753 705

F: 01 2753 244

jasminka-kokot-bambić
Zamjenica gradonačelnika

Jasminka Kokot Bambić

dr.vet.med.

T: 01 2753 705

F: 01 2753 244

nikola-tominac
Zamjenik gradonačelnika

Nikola Tominac

pukovnik Hrvatske vojske u mirovini

T: 01 2753 705

F: 01 2753 244

Gradsko vijeće

vijece-ds

Gradsko vijeće predstavničko je tijelo građana i tijela lokalne samouprave koja donose akte u okviru djelokruga jedinice lokalne samouprave te obavljaju druge poslove u skladu sa zakonom i statutom jedinice lokalne samouprave. Mandat člana predstavničkog tijela jedinice lokalne samouprave izabranog na redovnim izborima traje četiri godine.

Predstavničko tijelo:

- donosi statut jedinice lokalne samouprave,

- donosi odluke i druge opće akte kojima uređuje pitanja iz samoupravnog djelokruga jedinice lokalne samouprave,

- osniva i bira članove radnih tijela vijeća, odnosno skupštine te imenuje i razrješuje druge osobe određene zakonom, drugim propisom ili statutom,

- uređuje ustrojstvo i djelokrug upravnih tijela jedinice lokalne samouprave,

- osniva javne ustanove i druge pravne osobe za obavljanje gospodarskih, društvenih, komunalnih i drugih djelatnosti od interesa za jedinicu lokalne samouprave,

- obavlja i druge poslove koji su zakonom ili drugim propisom stavljeni u djelokrug predstavničkog tijela.

- broj članova predstavničkog tijela mora biti neparan, određuje se statutom i broji 17 članova.

Kontaktne informacije

Grad Dugo Selo

Ulica Josipa Zorića 1

10370 Dugo Selo

 

Tel: +385 01 2753 705

Fax: +385 01 2753 244

E-mail: marica.pokas@dugoselo.hr

Radno vrijeme

Ponedjeljak - Petak7:30 - 15:30

DNEVNI ODMOR:

Ponedjeljak-Petak 10:30 – 11:00

UREDOVNI DANI ZA STRANKE:

Ponedjeljak, utorak, srijeda, četvrtak i petak

OTVORENA VRATA GRADONAČELNIKA:

Utorak 17:00 – 19:00

Pošaljite poruku

* obavezna polja

UPOZNAJMO j.d.o.o., Šaškovečka 10, 10370 Dugo Selo, T: 01.2751.759, M: 098.304.734 E: info@upoznajmo.hr

© UPOZNAJMO 2018. Sva prava pridržana.